Miten in-house -palvelin hyödyttää ohjelmistoyrityksiä?

Palvelimella tai serverillä viitataan joko tietokoneessa suoritettavaan palvelinohjelmistoon tai itse palvelinohjelmistoa pyörittävään tietokoneeseen. Yksinkertaisimmillaan palvelinohjelmiston tehtävänä on tarjota samassa tietokoneessa tai saman tietokoneverkon välityksellä erilaisia palveluja muille ohjelmille, mutta niillä on kokonaisuudessaan paljon muitakin ominaisuuksia, jotka muodostavat tärkeän osan koko tietokoneverkoston toimintaa. Palvelinohjelmistoja käytetään enimmäkseen esimerkiksi tiedostojen tallentamiseen, lähettämiseen ja jakamiseen, sähköpostin hallintaan sekä muihin tietokoneverkkoon keskittyneihin sovelluksiin.

In-house -palvelimet ja pilvipalvelimet

Tänä päivänä suurin osa perinteisten in-house- eli paikalliseen tietokoneverkkoon perustuvien palvelinohjelmistojen ominaisuuksista voidaan suorittaa myös pilvipalvelimen kautta. Vaikka pilvipalvelimet ovatkin tänä päivänä erittäin tehokas vaihtoehto niin pienemmille kuin suuremmillekin yrityksille, eivät ne kuitenkaan vielä ole täysin poistaneet in-house -palvelimien tarvetta. Perinteisen in-house -palvelimen tärkeys näkyy erityisesti monissa suurissa yrityksissä, joiden toiminta perustuu pääsääntöisesti tai kokonaan internetin verkkoalustoille. Näistä hyvä esimerkki on Kindred Group eli Unibet, joka yhtenä Pohjoismaiden suurimmista online-peliyrityksistä vaatii monipuolisen toimintansa ylläpitämiseen äärimmäisen tehokkaita palvelimia ja varmuuskopiointitapoja.

Mitä hyötyä in-house -palvelimesta on ohjelmistoyrityksille?

Vaikka pilvipalvelin sopiikin loistavaksi vaihtoehdoksi monen kokoiselle ohjelmistoyritykselle (myös suuremmille onlineyrityksille), pitää sen olemassaolo toisinaan sisällään myös muutamia haittoja. Yksi sen heikoimmista puolista on se, että pilvipalvelimella ei voida tehdä yhtään mitään silloin, kun internet-yhteyttä ei ole muodostettu. Vaikka tämän ei pitäisi olla ongelma suuremmille yrityksille, erityisesti niille, joiden toiminta perustuu internetiin, voi usein pilvipalvelimen ja perinteisen in-house -palvelimen yhdistäminen olla turvallisempi vaihtoehto kuin pelkkään pilvipalvelimeen turvautuminen.

Pilvivarmuuskopiointia käytetään itse asiassa tänä päivänä erittäin suosittuna keinona yrityksen tietoja tallentamiseen ja säilyttämiseen erillisessä paikassa. Pilvipalvelimen ylläpitäminen ja käyttäminen on myös suhteellisen helppoa, mutta samalla myös in-house -palvelimen käyttöön liittyi useita hyötyjä:

1. Tietojen tallentaminen, jakaminen ja säilyttäminen onnistuu turvallisesti. In-house -palvelinta kannattaa harkita erityisesti silloin, kun ohjelmistoyrityksen toiminta sisältää asiakastietokannan ylläpitämistä ja mikä tärkeintä; arkaluontoisten asiakastietojen, kuten luottokorttien ja muiden maksutietojen tallennusta ja ylläpitoa. Lisäksi in-house -palvelinta voidaan käyttää yrityksen intranetin eli niin sanotun yksityisen verkkopalvelimen luomiseen, joka toimii pelkästään yrityksen tai sen partnereiden keskuudessa.

2. Ohjelmiston päivittäminen tehostuu. In-house -palvelimen avulla ohjelmistoyrityksen on sujuvampaa ottaa käyttöön sekä uusia ohjelmistoja, että päivittää ja tehdä muutoksia kaikkiin samassa verkossa oleviin tietokoneisiin ja laitteisiin.

3. Tiedostojen tallentaminen onnistuu keskitetysti. In-house -palvelimen avulla koko yrityksen tiedot pystytään tallentamaan ja jakamaan samalle palvelimelle, joka säästää yritykseltä hurjasti aikaa ja vaivaa. Toisin sanoen palvelin auttaa tallentamaan tiedostot niin, että yksittäiselle tietokoneelle tallentamisen sijaan tiedostot saadaan tallennettua tehokkaasti ja turvallisesti niin, että ne ovat useamman laitteen saatavilla samaan aikaan.

4. Palvelimen käyttäjien ja tietoturvan parempi kontrollointi. In-house -palvelimen avulla eri käyttäjille on helpompaa jakaa tietty pääsyluokitus tiedostojen, ohjelmien ja muiden tietojen tärkeyden mukaisesti. Tämä auttaa myös ehkäisemään sitä, että vääriä tietoja joutuu väärän henkilön käsiin – myös itse yrityksen sisällä.