Pienyrittäjän arki ja tietotekniikka

Pienyrityksen pyörittämiseen liittyy monenlaisia selvitettäviä asioita. Yksi sellainen, joka usein unohtuu monelta on tietotekniikka ja sen ylläpito. Tältä sivustolta voi lukea erilaisia neuvoja ja vinkkejä siihen, minkälaisiin ohjelmistoihin pienyrittäjän kannattaa panostaa, ja minkä verran omia resursseja kannattaa käyttää tietotekniikkaan.

Ohjelmistot kannattaa pitää ajantasalla

Pienyrittäjälle on tärkeää pysyä ajan hermoilla, niin yritysmaailmassa kuin tietotekniikassakin. Onneksi kaikesta ei tarvitse huolehtia itse, vaan esimerkiksi laadukkaisiin ohjelmistoihin sijoittamalla pienyrittäjän arki helpottuu huomattavasti. Sivustolla perehdymme muun muassa siihen, miksi yrittäjän kannattaa panostaa laitteiden huolto- ja ylläpito-ohjelmistoon. Sekä siihen, millä tavoin näiden ohjelmistojen avulla voi säästää omaa aikaa, jonka voi sitten käyttää tehokkaampaan työhön, niin että yrityksen tavoitteet täyttyvät.

Verkkosivusto antaa tärkeän kuvan yrityksestä

Moni kuluttaja ja yrittäjälle potentiaalinen asiakas etsii nykyään ensimmäisenä tietoa yrityksen verkkosivuilta. Siksi verkkosivuihin kannattaakin panostaa, ja ne on syytä pitää ajantasalla. Sivuiltamme saat vinkkejä siihen, mikä määrittää verkkosivuston hinnan. Kerromme lisäksi, miten sivustoa kannattaa lähteä toteuttamaan, ja minkälaisia ohjelmistoja verkkosivun suunnittelussa voi käyttää.

Myös hakukoneoptimointi on yksi tärkeistä keinoista, joilla pienyrittäjä voi saada yritykselleen näkyvyyttä. Tältä sivustolta löydät tietoa hakukoneoptimoinnin toteuttamisesta ja siitä, miten sivustosta voi saada mahdollisimman responsiivisen.

Tietotekniikka itse vai muiden työnä

Moni pienyrittäjä haluaa mahdollisuuksien mukaan säästää työkuluissa, ja pohtii siksi kannattaako tietotekniikan suhteen toimia itsenäisesti vai palkata asialle ammattilainen. Tähän ei ole yhtä suoraa vastausta, sillä yksi pienyrittäjä voi olla esimerkiksi harrastuneisuuden vuoksi hyvinkin perehtynyt tarvittavaan tietotekniikkaan, kun taas toisille asia on vaikeaa aiheuttaen turhaa stressiä. Tällöin itse tekeminen vie yrittäjältä aikaa muusta tärkeästä, mikä merkitsee yritykselle rahanmenoa sekin. Jos on epävarma siitä, riittävätkö omat taidot tietoteknisen puolen hoitoon, kannattaa ainakin harkita mieluummin IT-töiden jättämistä muille ja keskittyä itse siihen, minkä parhaiten osaa.

Mitä ohjelmistoja pienyrittäjä tarvitsee?

Käymme sivustollamme läpi muutamia ydinasioita sen suhteen, minkälaisia ohjelmistoja pienyrittäjän kannattaa omaan yritykseensä harkita. Asia ei kuitenkaan ole aivan yksiselitteinen, sillä ohjelmistot on suunniteltu tiettyjä käyttötarkoituksia varten, ja ohjelmistojen tarve riippuu hyvin paljon itse yrityksestä ja sen toiminnasta.

Kaikkien pienyrittäjien on hyvä päivittää edes jonkin verran tietoteknistä osaamistaan, sillä elämme hyvin digitaalisessa maailmassa. Vaikka vaativammat tietotekniset asiat voikin helposti jättää ammattilaisille, on yrittäjän hyvä olla perillä vähintäänkin tarvittavien ohjelmistojen toiminnasta ja käyttötarkoituksesta, jo ennen niiden asennusta. Tätä kautta saa myös maksimoitua ohjelmistosta saatavan hyödyn yritykselle.

Yrittäjien kannattaa myös ottaa huomioon jatkuvasti kehittyvä teknologia ja pitää oma osaamisensa ajantasalla. Näin uusiin päivityksiin ja mahdollisesti jopa uuteen teknologiaan siirtyminen sujuu kivuttomasti, eikä aiheuta haittaa yrityksen arjessa. Yritysmaailmassa tietotekniikka saattaa varsinkin kokemattomalle tuntua alkuun loputtomalta epätoivon suolta, mutta ulkoistamalla ja perustaidot opettelemalla hieman haastavampikin tietotekniikka sujuu hetken kuluttua kuin vanhalta tekijältä.